OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dokumentum je zveřejněn výhradně v elektronické podobě, neuzavírá se v tištěné formě, nepovažuje se za smlouvu nebo etický kodex, jazykem dokumentu je čeština. V případě dotazů ohledně funkčnosti, objednávek a dodacích podmínek webshopu nás neváhejte vyhledat přes dostupné kontakty.

Předmětné VOP se vztahují na právní vztahy prezentovány na webstránce poskytovatele /www.hadafashion.cz/ a dalších domén. VOP jsou zpřístupněny na následující adrese: http://hadafashion.cz/vop

  1. Výklad základnich pojmů

VOP – všeobecné obchodní podmínky poskytovatele

.              Poskytovatel – Second – Textil Kft., predávající, majitel domény hadafashion.cz, provozovatel webové stránky, autor

.              Kupující – fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel, objednavatel zboží, který nakupuje přes web, uživatel webstránky, dotyčná osoba.

.              Smlouva – závazkovoprávny vztah mezi poskytovatelem a kupujícim

.              Smluvní strany – poskytovatel a kupující

.              Třetí osoba – osoba odlišná od poskytovatele a kupujícího

.              Webstránka – www.hadafashion.cz

.              Zboží – předmět prodeje a koupě na webstránce

.              Doručení – přeprava a dodání zboží osobě a na místo označené kupujícím

.              Přepravce – společnost

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

IČO: 25642642

Průmyslová 5619/1

586 01 Jihlava

Czech Republic

.              Označení – zřetelné označení zboží ve českém jazyce

.              Formy označení – název, ilustrace, velikost, charakteristika, cena v CZK

2. Základní údaje

Údaje poskytovatele

Název Second – Textil Kft. /s.r.o./

Sídlo 8043, Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üzletház 622/1, Maďarsko

Zápis v Obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem Székesfehérvár, Maďarsko

registrační číslo v obchodním rejstříku: 07-09-018960

DIČ: 22920009-2-07

IČ DPH: CZ683941676

kontakt s kupujícími

emailová adresa info@hadafashion.cz

telefon +420 721 856 673

Otevírací hodiny zákaznického centra:

Pondělí – Pátek: od 8:00 – do 16:45

 

3. Základní ustanovení

 

3.1. Na VOP, na vztahy neupravené VOP se vztahuje české právo, především

.              zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

.              zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník),

.              zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon),

.              zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník),

.              zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,

.              zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele),

.              zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku

3.2. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webstránce. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP. Změny poskytovatel zpřístupní nejpozději 11 dnů před jejich účinností na webstránce poskytovatele. Kupující, to i neregistrovaní, souhlasí s podmínkami VOP, zároveň prohlašují, že s ustanoveními VOP byli seznámeni, ty kupujících zavazují.

3.3. Poskytovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva v souvislosti s webshopu, prezentovaným obsahem a provozováním webshopu. Použití a kopírování všech materiálů včetně fotografií a textů je možné pouze se souhlasem autora a v souladu s platnou právní úpravou. Porušení autorského práva trestné.

 

4. Zboží a služby

 

4.1. Prezentovaný zboží na webstránce poskytovatele je možné objednat výhradně elektronicky. Cena zboží se uvádí v českých korunách spolu se zákonnou výškou DPH. Cena doručení v ceně zboží není zahrnuta, ta se účtuje v souladu s cenou přepravy podle článku 7. VOP. Náklady za balení jsou zahrnuty v ceně zboží.

4.2. Zboží prezentován na webstránce poskytovatele je řádně označen. Ilustrace zboží se může lišit od skutečného zboží. Poskytovatel neodpovídá za odlišnosti mezi ilustrací a podobou skutečného zboží.

4.3. V případě vyskytnutí chyb při označení zboží včetně ceny zboží na webstránce, poskytovatel si vhrazuje právo na opravu a korekci vad. V takovém případě poskytovatel neprodleně informuje kupujícího o novém označení zboží. Následně může kupující opakovaně objednávku potvrdit nebo od objednávky odstoupit.

4.4. V případě zavedení akční ceny zboží, poskytovatel informuje kupujícího o podmínkách akce a její časovém rozsahu.

 

5. Objednání zboží

 

5.1. Zboží si může kupující přes web objednat i bez registrace.

 

5.2. Pořadí ůkonů kupujícího při platné objednávky zboží

 

.              kupující si označí zboží a množství zboží, které chce objednat

.              kupující přesune objednávku do „Přidej do košíku!“ . Kliknutím na „Košík“ si kupující může prohlédnout jeho obsah, stav a množství objednávky

.              po kontrole množství objednaného zboží kliknutím na „X“ může zboží s košíku odstranit

.              kupující zadá adresu doručení a způsob platby

5.3. Způsob platby

Dobírka

Borgun - Platobná karta (online platba)

Paypal (online platba)

5.3.1. Platba na dobírku: Při převzetí zboží zákazník zaplatí v hotovosti kurýrovi částku objednávky. 

5.3.2. Online platba přes stránky Borgun: Online platbu ví zákazník ihned provést použitím Borgun systému. Při potvrzení objednávky,  v bodě „vybírání způsobu platby“ a volbě Borgun, budeš přesměrován na stránku Borgun. (víš si vybrat český jazyk) Hodnotu balíčku systém převezme z „košíku“. Zákazník musí zadat jméno uvedeno na bankovní kartě, číslo bankovní karty, platnost karty a CW kód. Borgun zatím akceptuje 4 druhy bankovních karet: Visa, Visa Electron, Master Card a MasterCard Maestro. Systém je bezpečný a automatický. Finanční služba obdrží pouze nezbytné informace o bankovní karte, na zabezpečené 128-bitové SSL šifrované placené stránce. Informace týkající se osobních údajů a obsah objednávky nejsou oznámeny finanční službě poskytovatelem. Na druhou stranu, poskytovatel není obeznámen s obsahem týkající se financí, ty jsou dostupné pouze finanční službě. O výsledcích transakce, a o úhradě částky bude informovat stránka finanční služby. Na uskutečnění online platy, internetový prohlížeč zákazníka musí podporovat SSL šifrování. Celková částka k úhradě se zablokuje na účtu zákazníka.

5.3.3. Online platba přes PayPal: Na stránce PayPal ví zákazník uhradit požadovanou částku dvěma způsoby.

- pokud zákazník disponuje s PayPal schránkou, tak po přihlásení do schránky ví uhradit požadovanou částku objednávky.

- pokud zákazník ještě nedisponuje s PayPal schránkou ani účtem, zákazník si vybere platbu bankovní kartou. Musí zadat jméno, číslo bankovní karty, typ,platnost karty, CW kód, fakturační adresu a telefónní číslo. Pokud jsou všechny potřebné údaje zadané, tak po stisknutí „AgreePay“ víte uskutečnit úhradu objednávky.

Akceptovány typy bankovních karet: Visa (Verifed by Visa), Visa Electron, Master Card (Master Card Secure Code), V-Pay, JCB a Maestro.

5.4.Po uvedení údajů kupující může odeslat objednávku kliknutím na „Objednávka s povinností platby“, stisknutím jehož objednávkou potvrdí, předtím ale ještě jednou má možnost zkontrolovat obsah objednávky, s možností zaslání poznámek k objednávce, to i přes email. Odesláním objednávky uvedením zbůsobem vzniká kupujícímu povinnost zaplatit cenu.

5.5. Poskytovatel bezprostředně před odesláním objednávky zrekapituluje a znovu informuje kupujícího o nejdůležitějších skutečnostech souvisejících s objednávkou, a to o

.      hlavních vlastnostech zboží

.      celkovej ceně zboží.     

.       nákladoch na dopravu, dodání, poštovné a o dalších nákladech a poplatcích

5.6. Oprava údajů

Kupující před potvrzením a uzavřením každého krok objednávky má možnost udělat krok zpět do přechozí fáze objednávky, s možností přepsání a opravy zadaných údajů.

5.7. Kupující po zaslání objednávky obdrží email s potvrzením objednávky, zároveň poskytovatel oznámí kupujícímu dostupnost a termín doručení zboží. Potvrzené objednávky jsou pro kupujícího závazné. V případě neobdržení emailu o potvrzení objednávky do 48 hodin od zaslání objednávky kupujícím, kupujícího jeho objednávka nezavazuje žádným způsobem. Odpovědnost poskytovatele za neobdržení potvrzení objednávky kupujícím se vylučuje pro nemožnost obdržení potvrzení kvůli vadně zadané emailové adrese kupujícím nebo v případě zprávy o nemožnosti doručení emailu kvůli nedostatečného úložného prostoru emailové schránky kupujícího.

5.8. Konečná cena uváděná při úkonu potvrzení objednávky kupujícím v sobě zahrnuje veškeré náklady.

5.9. O konečné ceně kupující obdrží oznámení. Poskytovatel v den zaslání zboží zašle kupujícímu fakturu ve formátu pdf na elektronickou adresu kupujícího emailem. Kupující výslovně souhlasí s předáním faktury uvedeným způsobem. Faktura se považuje za doručenou odesláním email

5.10. Odesíláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu

5.11. Poskytovatel se zavazuje dodat správný druh množství zboží v dohodnuté ceně dle potvrzené objednávky.

5.12. Poskytovatel má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí již uhrazenou cenu zboží v plně výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případe, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím, zejména pro chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje. 

      6.     Zpracování a vyřízení objednávek poskytovatelem

      6.1. Objednávky jsou zpracovány během otevíracích hodin. Mimo otevírací hodiny je zboží  možné objednat také, v případě po pracovní době se objednávka zpracuje následující pracovní den.

      6.2. Obecná dodací lhůta je 4-6 pracovných dnů od potvrzení objednávky. Poskytovatel se zboží zavazuje dodat nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky poskytovateli.

      6.3. V případě, že poskytovatel nemůže zboží dodat pro důvody ad1 – se zbožím nedisponuje; ad2 – zboží nemůže pořídit, je povinen kupujícího o tomto neprodleně informovat, zároveň již zaplacenou cenu neprodleně vrátit kupujícímu. Splněním tohoto závazku další povinnosti poskytovatele zůstávají nedotčeny.

       6.4. Poskytovatel neodpovídá za změnu označení zboží z důvodu neohlášení takových změn ze strany smluvního partnera poskytovatele.

       6.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí již potvrzených objednávek nebo jejich části.

       6.6. Dodání části závazné objednávky je možné pouze souhlasem kupujícího.

             6.7. Místo doručení je určeno na základě objednávky kupujícího. Za doručení se považuje dodání zboží na místo určené kupujícím.

             6.8. Zboží je vhodně zabalená a zabezpečená proti poškození. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav a neporušenost zásilky.

             6.9. Spolu se zbožím dodá poskytovatel kupujícímu fakturu (daňový doklad) a dodací list. Poskytovatel spolu se zbožím dodá návod k použití a záruční list, pouze pokud to vyžaduje povaha zboží.

             6.10. Za zboží odpovídá poskytovatel jeho převzetím kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím a vybavený poskytovatelem od doby, kdy kupující písemně potvrdí převzetí zboží přepravci.

             6.11. Poskytovatel nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší poskytovatel dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

             6.12. Kupující je povinen před převzetím zboží zásilku zkontrolovat v přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti, o případných poškozeních zboží a balení si vyžádat protokol o zjištěných vadách, bez povinnosti převzetí poškozené zásilky. Reklamaci bez zápisu o vadách poskytovatel nepřijímá. Doručování zásilky se uskuteční v pracovních dnech, zejména mezi 08:00 a 17:00 hod.

                7. Cena doručení zboží

7.1. objednávka v hodnotě do 1250 CZK – cena doručení 85 CZK

objednávka v hodnotě od 1250-1660 CZK - cena doručení 78 CZK

objednávka v hodnotě nad 1660 CZK - doručení zdarma

7.2. Cena doručení zboží pro členy klubu Háda

objednávka v hodnotě do 840 CZK - cena doručení 85 CZK

objednávka v hodnote od 840-1250 CZK - cena doručení 78 CZK

objednávka nad 1250 CZK - doručení zdarma

8. Odstoupení od vybavené objednávky /smlouvy/

8.1. Kupující je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky /smlouvy/ do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží a objednané zboží může zaslat zpět poskytovateli. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

8.2. Zboží na vrácení musí být

a/ nepoškozený

b/ kompletní (včetně příslušenství, dokumentace)

c/ včetne přiloženého dokladu o koupi

8.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle podu 8.1. VOP, je povinen

a) kontaktovat  poskytovatele se žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,

b) zaslat zboží zpět na adresu poskytovatele – zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (poskytovatel neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy),

c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, případně pojištění)

8.4. Po splnění podmínek podle bodů 8.2 a 8.3 VOP a po obdržení vráceného zboží je poskytovatel povinen

a) převzít vrácené zboží

b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě nákladů s vrácením zboží

8.5. V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 8.2 a 8.3 VOP nebude poskytovatel akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

8.6. S odstoupením od smlouvy další náklady nejsou spojeny, poskytovateli ale vznikne nárok na náhradu škody z důvodu použití zboží proti účelu.

8.7. Poskytovatel zajišťuje ochranu spotřebitele v postupu na uplatnění jeho práva na odstoupení od smlouvy a poskytuje kupujícímu spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy.

Second – Textil Kft /s.r.o/

Sídlo 8043, Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üzletház 622/1, Maďarsko:

  • Oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:...
  • Datum objednání a datum přijetí...
  • Jméno a přijmení spotřebitele...
  • Adresa spotřebitele
  • Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář podává v listinně podobě)
  • Datum

9. Záruka a reklamace

9.1. Naším prvořadým cílem je objednávky vybavit řádně a včas, adekvátnym způsobem, vždy ke spokojenosti kupujícího. Poznámky a reklamace kupujících přijímáme emailem nebo písemně na adrese poskytovatele.

9.2. Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

9.3. Záruční doba na veškeré nabízené zboží na webstránce poskytovatele je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale kupující ho ztratil.

9.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

9.5. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury a dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis zjištěných vad.

9.6. Kupujícím doporučujeme, aby poskytovatele o vadách zboží neprodleně informovali, zboží zaslali zpět poskytovateli.

9.7. Telefonickou reklamaci poskytovatel neprodleně prošetří a v případě potřeby učiní nápravu. Zápis se vyhotoví, kdy kupující nesouhlasí se způsobem vyřízení reklamace, nebo s přístupem poskytovatele k reklamaci, nebo pokud okamžité prošetření reklamace není možné. Opis zápisu se doručí kupujícímu emailem.

9.8. Poskytovatel na písemnou reklamaci odpoví do 30 dnů. Odpověď poskytovatel archivuje v délce 3 let.

9.9. V případě zamítnutí reklamace poskytovatel poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení, pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě. Posudek poskytovatel poskytne spotřebiteli do 14 dnů ode dne vybavení reklamace. Toto odborné posouzení obsahuje identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení; přesnou identifikaci posuzovaného zboží; popis stavu zboží; výsledek posouzení; datum vyhotovení odborného posouzení.

9.10. Kupující, který je spotřebitelem, má možnost se obrátit na zástupce spotřebitelů na území České republiky.

10. Obecná ustanovení

10.1. Poskytovatel je při provádění činnosti oprávněn využít služeb třetí osoby. Za protiprávní jednání takové třetí osoby poskytovatel je odpovědný sám.

10.2. Na neplatné a neúčinné ustanovení VOP a smlouvy se nepřihlíží, přičemž ostatní ustanovení VOP a smlouvy zůstávají v platnosti.

10.3. Nepoužití práva poskytovatelem neznamená vzdání se práva. Vzdání se práva je platné pouze písemným prohlášením poskytovatele.

10.4. Sporné případy se smluvní strany pokusí urovnat mírem.

Ochrana osobních údajů

Second – Textil Kft. na ochranu osobních údajů klade velký důraz, zároveň garantuje, že kupujícím poskytnuté osobní údaje nezbytné pro dodání zboží jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím v souladu s VOP a v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z objednávky a kromě přepravce a poskytovatele webového serveru nebudou poskytnuty žádným třetím osobám.

Registrací kupující uděluje souhlas se zasíláním informací o marketingových  ínformacích od poskytovatele.

S osobními údaji poskytovatel pracuje pouze v rozsahu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kupující objednávkou zboží na webstránce poskytovatele projevuje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky zboží a vyúčtování. Poskytovatel se zavazuje, že na písemnou žádost kupujícího kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

Poskytovatel zpracovává následující kontaktní údaje kupujících a údaje na doručení.

.      jméno a příjmení kupujícího jako příjemce zboží, titul

.      adresa doručení

.      telefónní číslo

.      e-mailová adresa

V případě neposkytnutí tyto osobních údajů není možné zpracovat objednávku kupujícího. Získané osobní údaje nejsou zveřejněny.

Poskytovatel jako provozovatel dále oznamuje, že pro účely zpracování osobních údajů využívá automatizované nebo jiné než automatizované prostředky zpracování umístěno mimo území České republiky, přičemž tyto prostředky zpracování jsou využívány výlučne jen pro předávání osobních údajů přes území členských států.

Evidenční číslo zpracovatele osobních údajů v Maďarsku: NAH – 77890 / 2014.

Úřad na ochranu osobních údajů

                Pplk. Sochora 27,

                170 00 Praha 7

                Česká Republika

                Tel.: +420 234 665 111 (Ústředna)

                E-mail: posta@uoou.cz

                Fax: +420 234 665 444

Poskytovatel informuje uživatele o požívání cookies. Užíváním webstránky uděluje souhlas s používáním cookies. Stránka cookies uchovává při vyplnění a zapamatování údajů z formuláře a košíku při objednávce zboží, při přehrávání multimediálního obsahu,  v rámci like – ování a sdílení obsahu a při autentikovaní registrovaného uživatele.

Soubory cookie

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie.

Jak používáme soubory cookie

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zapamatování si uživatelských nastavení a dat, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítaci a většinu prohlíženců můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.